این ها هـــمه ی من اند ...!
These are my all
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 27 آذر1392 توسط ســــانی |
من ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘـــﻢ ﺑﮕـﻮﯾـــــــﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ..
اما ..
ﺍﻣـــــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــــا،
ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــای ﺩﻫــﻦ ﻟـــﻖ!

نوشته شده در تاريخ جمعه 15 شهریور1392 توسط ســــانی |

بی خیــــالــ است

خیلی بی خیالــ . . .

همانـــ کسـی که تمــامــــ خیالــــ مــن است !

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 14 مرداد1392 توسط ســــانی |

خـــــدایــا

آسـمانت چــه مــزه ای ســت؟

مــن فــقط

 زمـــین خـــورده ام..!

نوشته شده در تاريخ یکشنبه 23 تیر1392 توسط ســــانی |
نوشته شده در تاريخ شنبه 22 تیر1392 توسط ســــانی |
مــزاحـم آدمــی که
مشـغـول فــرامــوش کردن شـماسـت
نـشـویــــد…
هـیـچ قـاتـلـی دوست نــدارد
هـنـگـام کـشـتـن کـسـی
مـزاحـمــش شــونــد..!

نوشته شده در تاريخ شنبه 22 تیر1392 توسط ســــانی |
خیلـی حــرف اسـت
کـــه تــــو هـــر روز در گلـــویت
خــــاری کشنـــده احســـــاس کنــی
بـــــــرای کســـی کــه
حتــــی یک بــار در عمـــرش
بـه خــاطـــــــر تـــو بغـــض هـــم نکــــرده اسـت...

نوشته شده در تاريخ شنبه 22 تیر1392 توسط ســــانی |
آروزی  مــــن ،
فراتـــــر از فــــضانوردان اســــت
دلــم ی
ــــک ســــفر  بی دغـــــدغه
ب
ـه کـره ی  چشـمـانت را مـی خــواهــد !

نوشته شده در تاريخ یکشنبه 16 تیر1392 توسط ســــانی |

ســـرســری رد شـــو و زنـدگـــی کـــن ،

دقــــت ," د ق ت  "مــی دهـد..!ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 9 اردیبهشت1392 توسط ســــانی |مــــے دان
ـــم !
آخـــر یـــک روز ...
خســـته مے شـــود از نیـــامدنش
شـــوخے که نیـــست ,
مـــگر آدمـــ ...
چقـــدر مے تـــواند نیـــایــد ؟!!

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 9 اردیبهشت1392 توسط ســــانی |

دســــت تــــو اگـــر بــــود ...

دســـت  مــــن دیـــگر در جـــیب نبــــود ..!

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 27 فروردین1392 توسط ســــانی |
گاهی اوقات مجبوریم بپذیریم که
برخی آدم ها فقط می توانند در قلبمان باقی بمانند،
نه در زندگیمان ... !

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 21 فروردین1392 توسط ســــانی |

هر انســـــانی ، یـــــک بار
ب
ـــــرای رســـــیدن به یـــــک نفر
دی
ـــــر می کـــــند
و پ
ـــــس از آن
ب
ـــــرای رســـــیدن به کـــــسان دیـــــگر
عج
ـــــله ای نمـــــی کـــــند...

نوشته شده در تاريخ جمعه 18 اسفند1391 توسط ســــانی |
اهل زمین نیست،
معشوقه ی من

-تمام این نامه های برگشت خورده شاهد اند-
دیروز پستچی هم شکایت داشت
که نشانی گیرنده را ,حتی
در گوگل سرچ پیدا نکرده است...

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 16 اسفند1391 توسط ســــانی |

کار دلم به جان رسد ، کارد به استخوان رسد

ناله کنم بگویدم ،دم مزن و بیان مکن

ای دل پاره پاره‌ام ، دیدن اوست چاره‌ام

اوست پناه و پشت من ،تکیه بر این جهان مکن...

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 اسفند1391 توسط ســــانی |
آدمـــها خیلـــی زود
 همــراهان قـــدیمی
خــــود را
فــرامــوش مــی کنند.

درســت مثـــل زمانـــی که باران بند مــــی آید
و خیـــلی ها چتــــرهایشــان را جـــا مـــی گذارند.!
نوشته شده در تاريخ شنبه 16 دی1391 توسط ســــانی |
وقتــی تــلفن زنــگ می‌زنــد
یعـنی از یــاد نرفــته‌ای
حت
ــی اگـر به اشــتباه شـماره‌ ات را گـرفته باشند
ببی
ــن دوســت مــن !
در ای
ــن دنیــا...
خی
ـلی از آدم‌هــا هستند کـه
شــماره‌ شان حتــی به اشتــباه گـرفته نمی‌شـود..

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 6 دی1391 توسط ســــانی |
نوشته شده در تاريخ جمعه 1 دی1391 توسط ســــانی |

مــن تنها کمی متفاوتـم
وقـتی تمام دردهای دنیا

روی شـانه های دخـترانه ام کــوه میشود
مــن به پهـنای تمام کـوهپایه ها
لبخنــد می زنـم...!

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 23 آبان1391 توسط ســــانی |

دســتــت را بیــاور

مــردانه و زنــانه اش را بــی خیــال

دســت بدهــیم بــه رسم کــودکــي

قــرار اســت هوای هــم را بی اجــازه داشته باشــیم!

نوشته شده در تاريخ شنبه 13 آبان1391 توسط ســــانی |


بـــرایـــم دعـــا کـــن!

اجـــابتـــش مـــهم نیـــست،

نـــیاز مـــن آرامـــشی اســـت کـــه

بـــدانم تـــو بـــه یـــاد منـــی...

نوشته شده در تاريخ شنبه 13 آبان1391 توسط ســــانی |

نــــه ..نــه , گــریه نــمیکنــم!

چــیزی رفــته در چــشمــم

بــه گــمانــم یــک خــاطــره اســت..

نوشته شده در تاريخ شنبه 13 آبان1391 توسط ســــانی |

پــــا بـــه پـــایـــم کـــه نیـــامدی

دســـت در دســـتم که نـــگذاشتـــی

ســـر بـــه ســـرم هـــم نگـــذار،

 قولـــش را بـــه بیـــابـــان داده ام..!

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 10 آبان1391 توسط ســــانی |

خـــودم فــراموشــت کــرده ام...

امــا دلــم گاهــی ســراغت را میــگــیرد

 دل اســت دیــگر ,عــقــل کــه نــدارد!

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 10 آبان1391 توسط ســــانی |

مــی گــویــند:
واژه ه
ــایت بوی شـــکســتن میــدهد
س
ــوء تعبیر شده!
فق
ــط چند تـــرک ســاده اســت
تو ن
ــگران نبــاش
ت
ــا روز  دیــدنت, ســرپا مــی مــانم
قول میدهم...

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 6 مهر1391 توسط ســــانی |

خوب که فکر می کنم

می بینم گاهی یک بستنی کاکائویی

بیشتر میچسبد ,تـا

عاشقانه های این عاشق های تو خالی !

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 6 مهر1391 توسط ســــانی |

آهـــای... آدمـــ هــا!

شــبیه ویـــروس ســـرما خـــوردگی عـــمل نکـــنید

بـــی خـــبر مـــی آیـــید؛ بیـــایـــید

امـــا وقـــت رفتـــن , کـــامل بـــروید

باقـــی مـــانده هـــایتـــان بیشـــتر می کـــشد..!

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 6 مهر1391 توسط ســــانی |

مــخاطبـهای امـروزی رو

هـرچی بیـشتر خـاص کـنی؛

بی خاصیت تر میـشن..!

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 6 مهر1391 توسط ســــانی |

هــوایـت , دستــــان سنگینی داشت

 این را وقــتی بـــه ســرم زد فهــمـیدم!

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 6 مهر1391 توسط ســــانی |

اعـتـراف مـی کـنـــم :

زمــــانـــی دل یـکـی را ســوزانــده ام ...
حــالا ؛
یـــکــــی..
یــــکــــی ..
دلـــم را مــی ســوزانـنـد ...!

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 3 مهر1391 توسط ســــانی |

ســــيب از درخـــت افتـــاد
ستـــاره از آسمــــان 
تــــو از دمـــاغ فيــــل!
و مــــن از پـــل صـــراط
گــــاهي فـــرقـــي نميكنـــد از كجــــا,
ســــرنـــوشـــت مشتـــركـــي ســـت
سقـــوط ...

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

اسلایدر

دانلود فیلم